Chấm dứt đại diện và các quyền phát sinh trong vấn đề dân sự
LS Vy Huyền

Chấm dứt đại diện và các quyền phát sinh trong vấn đề dân sự

Nội dung cần tư vấn: Tôi có câu chuyện nhờ tổng đài tư vấn dùm, câu chuyện như sau: Ông cậu tôi mất không có di chúc, nên tài sản bà mợ cho con đứng tên, nhưng bà mợ cũng có tên trong giấy tờ đất với tư cách là người giám hộ vì trước đây người con chưa đủ 18 tuổi. Người con đó sinh ngày 14-5-1997 nay cũng vừa đủ 18 tuổi. Nay người con có quyền phân lô 464m vuông cho người cô được không (miếng đất ban đầu 2340m vuông)?

Chi tiết
TƯ VẤN NHANH