Tư vấn về trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập.
Nguyễn Thị Lan Anh

Tư vấn về trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong quan hệ pháp luật lao động, hợp đồng đào tạo được xem là một trong những vấn đề phức tạp. Trong thực tế, nhiều trường hợp khách hàng bị ràng buộc bởi chính hợp đồng đào tạo đã được kí kết trước đó khi chấm dứt hợp đồng. Vậy khi rơi trường hợp vi phạm cam kết hợp đồng đào tạo phải xử lý như thế nào? Quy định pháp luật ra sao?

Chi tiết
Bị công ty sa thải không rõ lý do
Vũ Thanh Thủy

Bị công ty sa thải không rõ lý do

Tôi ký Hợp đồng thử việc 2 tháng tại Công ty Cổ Phần Vinh Nam với chức vụ Kỹ sư QC từ 23/03/2015 đến 22/05/2015. Kết thúc thời gian thử việc, Công ty Cổ phần Vinh Nam tiếp tục ký Hợp đồng lao động chính thức 6 tháng với tôi từ 23/05/2015 đến 22/11/2015 với chức vụ Kỹ sư QC. Trong thời gian làm việc tại Công ty tôi không vi phạm bất kỳ việc gì.

Chi tiết
Hợp đồng thuê khoán chuyên môn có phải hợp đồng lao động không?
Nguyễn Thị Lan Anh

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn có phải hợp đồng lao động không?

Trong thực tế nhiều người vẫn có sự nhầm lẫn quan hệ lao động do pháp luật Lao động và quan hệ thuê mướn lao động do pháp luật Dân sự điều chỉnh. Để đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích của mình khi tham gia làm việc, bạn cần nắm rõ các quy định có liên quan đến hai vấn đề này. Hoặc bạn cũng có thể liên hệ ngay cho chúng tôi để nhận được những tư vấn kịp thời.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169