Bài viết về chủ đề "cắt giảm lao động"

CẮT GIẢM LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cắt giảm lao động
Cho nghỉ việc theo Điều 44, 45 của Luật lao động năm 2012 thì có phải báo trước cho người lao động không?

Cho nghỉ việc theo Điều 44, 45 của Luật lao động năm 2012 thì có phải báo trước cho người lao động không?

Cho mình hỏi, trong trường hợp công ty cho người lao động nghỉ theo điều 44, 45 của Luật lao động năm 2012 thì có phải báo trước cho người lao động không và nếu có thì phải báo trước bao nhiêu ngày? Chân thành cám ơn!

Chi tiết >>