Bài viết về chủ đề "cấp sổ bảo hiểm xã hội"

CẤP SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cấp sổ bảo hiểm xã hội
Tư vân về việc làm thêm sổ bảo hiềm

Tư vân về việc làm thêm sổ bảo hiềm

Năm 1972 tôi đi bộ đội lúc đó tôi 17 tuổi, sau giải phóng hoàn toàn miền Nam 1975 và đến năm 1978 tôi thi vào đại hoc và học đại học đến năm 1983 tôi tốt nghiệp và đi làm, đến năm 1993 tôi xin nghỉ mất sức. Thời gian công tác liên tục của tôi được hơn 20 năm tiền lương đến nay chỉ được 1.930.000 (một triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng )

Chi tiết >>