Bài viết về chủ đề "cấp sai "

CẤP SAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cấp sai

 • Tư vấn về việc cơ quan có thẩm quyền cấp sai giấy CNQSDĐ ?

  Tư vấn về việc cơ quan có thẩm quyền cấp sai giấy CNQSDĐ ?.

  • 30/06/2015
  • Trần Tuấn Hùng

  Nội dung tư vấn: Năm 2003 gia đình tôi đã đổi 1 phần đất có trong giấy chứng nhận cho UBND xã để UBND xã làm đình làng, thay vào đó gia đình tôi lấy cái ao làng (gọi là ao làng vì khi đó đang do làng quản lý). Tại thời điểm đổi đất nói trên cái ao làng đang do ông Nghiêm thầu ao thả cá. Việc đổi đất lấy ao cũng được ông Nghiêm biết và không tranh chấp gì, gia đình tôi đã sử dụng cái ao nói trên ổn định 10 năm và san lấp, xây công trình tường rào trên đó.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn