Bài viết về chủ đề "cấp quyền sử dụng đất"

CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cấp quyền sử dụng đất
 Yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Năm 2006 tôi có mua đất Dự án của Công ty bất động sản, điều kiện phải xây dựng xong nhà mới được cấp quyền sử dụng đất, đến nay tôi chưa xây nhà nên vẫn chưa được cấp Giấy CNQSD đất . Nay Luật đất đai, Luật nhà ở đã thay đổi không bắt buột phải xây xong Nhà mới được cấp quyền sử dụng đất,( một số dự án đã thay đổi Công ty BĐS làm việc cơ quan Nhà nước và đã cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất cho người mua.)

Chi tiết >>

Cấp quyền sử dụng đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Cấp quyền sử dụng đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được quy định và hướng dẫn như sau:

Chi tiết >>