Bài viết về chủ đề "cấp phép xây dựng công trình"

CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cấp phép xây dựng công trình
Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình tượng đài

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình tượng đài

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình tượng đài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng, nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình quảng cáo

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình quảng cáo

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình quảng cáo ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng, nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo nội dung Giấy phép xây dựng và thiết kế được duyệt đính kèm Giấy phép, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của luật pháp.

Chi tiết >>