Bài viết về chủ đề "cấp phép xây dựng công trình "

CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cấp phép xây dựng công trình

 • Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình tượng đài

  Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình tượng đài.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình tượng đài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng, nội dung như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình quảng cáo

  Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình quảng cáo.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn đề nghị cấp phép xây dựng công trình quảng cáo ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng, nội dung như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định pháp luật về cấp phép xây dựng, mẫu đơn xin cấp phép xây dựng, thủ tục cấp phép xây dựng, các vấn đề khác liên quan đến cấp phép xây dựng. VD:Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo nội dung Giấy phép xây dựng và thiết kế được duyệt đính kèm Giấy phép, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của luật pháp, cụ thể:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn