Bài viết về chủ đề "cấp phép về an ninh trật tự "

CẤP PHÉP VỀ AN NINH TRẬT TỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cấp phép về an ninh trật tự

 • Ngành nghề kinh doanh nào yêu cầu điều kiện về an ninh, trật tự

  Ngành nghề kinh doanh nào yêu cầu điều kiện về an ninh, trật tự.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định về ngành nghề kinh doanh yêu cầu điều kiện về an ninh, trật tự nhằm thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhằm đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×