Bài viết về chủ đề "cấp phép kinh doanh"

CẤP PHÉP KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cấp phép kinh doanh
Những trường hợp thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

Những trường hợp thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

Những trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh được quy định Tại khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp năm 2005 - Quy định doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh vũ trường

Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh vũ trường

Nội dung đơn đề nghị cấp phép kinh doanh vũ trường bao gồm các thông tin về doanh nghiệp/đơn vị đề nghị cấp phép, nội dung xin cấp phép và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>