Bài viết về chủ đề "cấp phép hoạt động văn phòng đại diện"

CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cấp phép hoạt động văn phòng đại diện
Mẫu Đề nghị cấp cấp - điều chỉnh - gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài

Mẫu Đề nghị cấp cấp - điều chỉnh - gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài

Mẫu Đề nghị cấp cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại, nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>