Bài viết về chủ đề "cấp phép đầu tư nước ngoài "

CẤP PHÉP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cấp phép đầu tư nước ngoài

 • Dịch vụ luật sư tư vấn lập dự án đầu tư

  Dịch vụ luật sư tư vấn lập dự án đầu tư.

  • 08/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thủ tục lập dự án đầu tư là bước đầu để nhà đầu tư có thể thực hiện được ý định đầu tư của mình. Thủ tục lập dự án đầu tư tại Việt Nam bao gồm những bước cụ thể như sau:

  Chi tiết