Mức lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
|

Mức lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong quá trình sử dụng đất, các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về các khoản phí, lệ phí để được cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất. Vậy, các khoản phí, lệ phí nào cần phải nộp trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Mức nộp cho các khoản phí, lệ phí đó là bao nhiêu? Công ty Luật TNHH Minh Gia xin tư vấn về vấn đề này như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí