Bài viết về chủ đề "cấp lại GCNQSĐ"

CẤP LẠI GCNQSĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cấp lại GCNQSĐ
Thủ tục và lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo

Thủ tục và lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo

Tôi là chủ của một Nhà Thờ công giáo, nhà thờ đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vừa qua 1 người giáo dân hiến tặng cho nhà Thờ thêm 1.600 m2 đất nữa. Bây giờ tôi muốn làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó. Anh cho tôi hỏi các thủ tục như thế nào và lệ phí cấp lại đó hết khoảng bao nhiêu?

Chi tiết >>