Bài viết về chủ đề "cấp đất ở"

CẤP ĐẤT Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cấp đất ở
Tư vấn về trường hợp cấp đất ở đối với gia đình chính sách

Tư vấn về trường hợp cấp đất ở đối với gia đình chính sách

Em là một hộ gia đình nhỏ (có một mẹ, một con) không có đất sử dụng để làm nơi cư trú. Vậy, nếu trong trường hợp em muốn xin cơ quan chính quyền thuộc nơi cư trú thì có được xin cấp đất ở không?

Chi tiết >>