Bài viết về chủ đề "cấp đất cho hộ gia đình"

CẤP ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cấp đất cho hộ gia đình
Tư vấn: Chia tài sản của hộ gia đình khi một người có yêu cầu

Tư vấn: Chia tài sản của hộ gia đình khi một người có yêu cầu

Tôi muốn hỏi về trường hợp chia đất thừa kế của cha mẹ tôi cụ thể như sau: Bố mẹ tôi có 5 người con: 3 trai và 2 gái. Tôi là chị nhưng không sống chung với ba mẹ vì tôi lấy chồng ở nơi xa. Nay em trai tôi đòi chia đất ra ở riêng, với điều kiện là cha mẹ phải chia hơn 1/2 đất hiện tại và lấy hết số hoa màu vừa mới thu.

Chi tiết >>