Khi ly hôn vợ có quyền đòi lại đất đã cấp cho hai vợ chồng không?
|

Khi ly hôn vợ có quyền đòi lại đất đã cấp cho hai vợ chồng không?

Hỏi: Năm 1970 tôi xây dựng gia đình. Đến năm 1972 chồng tôi đi nhập ngũ.Vì lúc đó tôi là vợ bộ đội nên xã có cấp cho tôi 1 mảnh đất 3 sào mỗi sào 360m vuông. Đến năm 1975 chồng tôi về thì chúng tôi không ở được với nhau nữa. Sau đó chồng tôi đi lấy vợ khác và hiện tại đang ở trên mảnh đất xã cấp cho tôi. Đến nay được 44 năm. Đến nay tôi có được chia mảnh đất trên không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí