Bài viết về chủ đề "cấp bậc"

CẤP BẬC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cấp bậc
Tội giả mạo chức vụ cấp bậc quy định thế nào?

Tội giả mạo chức vụ cấp bậc quy định thế nào?

Giả mạo chức vụ, cấp bậc là hành vi của một người không có chức vụ, cấp bậc nhưng đã mạo danh là mình có chức vụ, cấp bậc để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Chi tiết >>