Bài viết về chủ đề "cản trở giao thông"

CẢN TRỞ GIAO THÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cản trở giao thông
Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đây là hành vi của người điều khiển tàu thuỷ hay phương tiện hàng hải khác vào hoặc ra khỏi Việt Nam mà vi phạm các quy định về hàng hải của nước Việt Nam và không thuộc trường hợp phạm tội gián điệp tại Điều 80 và tội xâm phạm an ninh lãnh thổ tại Điều 81 Bộ luật hình sự.

Chi tiết >>

Tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đây là hành vi của người điều khiển tàu bay vào hoặc ra khỏi Việt Nam mà vi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và không thuộc trường hợp phạm tội gián điệp quy định tại Điều 80 Bộ luật hình sự và tội xâm phạm an ninh lãnh thổ quy định tại Điều 81 Bộ luật hình sự.

Chi tiết >>

Chiếm đoạt tàu bay - tàu thuỷ phạm tội gì?

Chiếm đoạt tàu bay - tàu thuỷ phạm tội gì?

Chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ là hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn khác nhằm chiếm đoạt tàu bay hoặc tàu thuỷ.

Chi tiết >>

Quy định về tội cản trở giao thông đường thuỷ

Quy định về tội cản trở giao thông đường thuỷ

Tội cản trở giao thông đường thuỷ được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi cản trở giao thông đường thuỷ, cụ thể như sau:

Chi tiết >>