Bài viết về chủ đề "căn hộ"

CĂN HỘ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về căn hộ
Những người được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật

Những người được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật

Luật sư cho tôi hỏi quy định về những người được hưởng thừa kế như sau: Hiện giấy sở hữu căn hộ của gia đình tôi đứng tên cả bố và mẹ tôi. Nhưng bố tôi qua đời đột ngột cách đây đã gần 11 năm mà không có di chúc để lại. Bố tôi và mẹ tôi chỉ có duy nhất một người con là tôi. Nhưng bố tôi và vợ trước có 3 người con trai (2 người đã mất), bố tôi và vợ trước đã ly dị rồi mới lấy vợ 2 (mẹ tôi).

Chi tiết >>