Bài viết về chủ đề "căn cứ tính thuế tài nguyên "

CĂN CỨ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về căn cứ tính thuế tài nguyên

 • Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

  Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 - Quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên, nội dung như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn