Bài viết về chủ đề "căn cứ tính thuế giá trị gia tăng "

CĂN CỨ TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về căn cứ tính thuế giá trị gia tăng

 • Quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng

  Quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng.

  • 28/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thuế suất thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

  Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 - Nội dung quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng, cụ thể như sau:

  Chi tiết