Thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội có được không?
|

Thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội có được không?

Khi giao kết hợp đồng lao động với người lao động thì doanh nghiệp bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm xã hội cho người lao động, tuy nhiên hiện nay có nhiều doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động mà doanh nghiệp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169