Bài viết về chủ đề "Căn cứ đất sử dụng ổn định lâu dài"

CĂN CỨ ĐẤT SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH LÂU DÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Căn cứ đất sử dụng ổn định lâu dài
Tư vấn trường hợp đòi lại đất cho mượn

Tư vấn trường hợp đòi lại đất cho mượn

Xin chào luatminhgia.Xin tư vấn giúp mình tình huống như sau: Bà nội mình ( gọi tắt là bà A). Trước năm 1975 bà A có cho bà B ở nhờ chung trên mãnh đất của bà A. Vì đất ở từ xa xưa nên vẫn chưa có GCQDĐ. Nay bà A mất, con trai bà A vẫn tiếp tục ở trên mảnh đất này.

Chi tiết >>