Bài viết về chủ đề "cán bộ không đủ tuổi tái cử"

CÁN BỘ KHÔNG ĐỦ TUỔI TÁI CỬ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cán bộ không đủ tuổi tái cử
Chế độ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi

Chế độ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi

Tôi sinh ngày 05/5/1959; đang là Đảng ủy viên, Chủ tịch ủy ban MTTQ việt Nam xã nhiệm kỳ 2013-2018. Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 9/11 đảng ủy viên, tôi không được cơ cấu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020, nên Huyện ủy đã giới thiệu ông Hân vào hiệp thương để giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ thay thế tôi. ngày 20/7/2015 UBMTTQ xã đã ban hành quyết định thôi giữ chức vụ của tôi. sau đó xã, huyện không bố trí công tác khác cho tôi. Đến nay đã một năm nhưng tôi chưa được hưởng chế độ c

Chi tiết >>