Cách tính tiền hưu trí hằng tháng như thế nào?
|

Cách tính tiền hưu trí hằng tháng như thế nào?

Chế độ hưu trí của cán bộ xã không chuyên trách vừa theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, vừa có thể mang những đặc thù riêng của nhóm đối tượng này. Cụ thể về điều kiện hưởng, mức hưởng và cách tính tiền hư trí hằng tháng đối với chế độ hưu trí cho Cán bộ xã không chuyên trách như thế nào sẽ được Luật Minh Gia hướng dẫn dưới đây.

Chi tiết
Cán bộ, công chức có được kiêm nhiệm chức vụ không chuyên trách không?
|

Cán bộ, công chức có được kiêm nhiệm chức vụ không chuyên trách không?

Hiểu rằng, muốn xây dựng bộ máy chính trị cần kiện toàn bộ máy tổ chức. Các chủ trương của Đảng và Nhà nước luôn chú trọng công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức. Phổ biến hiện nay là việc kiêm nhiệm chức vụ không chuyên trách của viên chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi tiết
Cán bộ không chuyên trách có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
|

Cán bộ không chuyên trách có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Xin chào quý công ty!Tôi muốn nhờ quý đơn vị tư vấn giúp trường hợp của tôi về chế độ nghỉ việc:- Tôi tham gia công tác tại UBND phường được 8 năm (từ 2009 - 2017), trong đó:Từ 2009 - 2/2012: Cán bộ không chuyên trách từ 3/2012 - 3/2017. Sau khi nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc không?

Chi tiết
Tư vấn phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ xã không chuyên trách
|

Tư vấn phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ xã không chuyên trách

Chào luật sư cho tôi được hỏi nội dung như sau: hiện nay tôi đang là cán bộ hợp đồng bán chuyên trách Giao thông thủy lợi ở xã tôi chit được hưởng phụ cấp là 700 nghìn đồng, hiện tại tôi lại được bầu làm chức vụ phó chủ tịch hội nông dân xã vậy cho tôi hỏi phụ cấp của tôi có được hưởng 100 % phụ cấp của chức danh mới không. Và phụ cấp của tôi là bao nhiêu

Chi tiết
Tư vấn miễn phí