Bài viết về chủ đề "cán bộ hợp đồng"

CÁN BỘ HỢP ĐỒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cán bộ hợp đồng
Cán bộ tạo nguồn ở cơ sở có được tăng lương 8% hay không?

Cán bộ tạo nguồn ở cơ sở có được tăng lương 8% hay không?

Em là một cán bộ làm việc theo hình thức hợp đồng. Vì địa phương em có chính sách hợp đồng cho con em địa phương chưa có việc làm vào làm tại các vị trí xã phường ở cơ sở (ngoài biên chế cơ quan), hay em còn được gọi là cán bộ tạo nguồn ở cơ sở, mức lương ký hợp đồng vẫn là hệ số 2,34. Vậy theo luật sư, em có được tăng lương theo quy định không ạ?

Chi tiết >>