Bài viết về chủ đề "cán bộ công đoàn"

CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cán bộ công đoàn
Chưa hết nhiệm kỳ chủ tịch công đoàn có được gia hạn hợp đồng không?

Chưa hết nhiệm kỳ chủ tịch công đoàn có được gia hạn hợp đồng không?

Chào Luật Minh Gia! Vui lòng cho tôi hỏi khi tôi làm việc cho công ty A, tôi ký hợp đồng xác định thời hạn 2 năm. Đến 31/12/2015 tôi hết hạn hợp đồng, nhưng tôi đang giữ chức chủ tịch công đoàn cơ sở công ty đến 2017 mới hết nhiệm kỳ, công ty không muốn gia hạn hợp đồng với tôi. Vậy tôi cần làm những thủ tục gì để có thể tiếp tục gia hạn đến hết nhiệm kỳ chủ tịch công đoàn. Trân trọng cảm ơn!

Chi tiết >>

Chấm dứt hợp đồng lao động với cán bộ công đoàn

Chấm dứt hợp đồng lao động với cán bộ công đoàn

Nếu tôi đã hết hợp đồng làm việc với công ty (hợp đồng có thời hạn) nhưng còn đang trong nhiệm kỳ kiêm nhiệm làm Chủ tịch công đoàn cơ sở mà công ty vẫn chấm dứt hợp đồng vì đã hết thời hạn với tôi như vậy công ty có làm sai không. Tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc thì có quyền yêu cầu công ty ký hợp đồng tiếp không?

Chi tiết >>

Lương của cán bộ công đoàn do ai chi trả?

Lương của cán bộ công đoàn do ai chi trả?

Xin Luật sư tư vấn giúp, tôi là cán bộ công đoàn chuyên trách trong doanh nghiệp cổ phần 51% vốn Nhà nước, tôi hưởng lương theo Nghị định 205/CP tôi là chuyên viên bậc 8/8 hệ số 4,51 x 1.150.000đ, ngoài ra không được hưởng thêm một khoảng nào khác, và kể từ ngày nhận mức lương này đến mãi về sau hưởng mức lương này, vì đã hết bậc (bậc cuối cùng của chuyên viên/kỹ sư).

Chi tiết >>

Tư vấn về mức phụ cấp của cán bộ công đoàn cơ sở?

Tư vấn về mức phụ cấp của cán bộ công đoàn cơ sở?

Từ tháng 4 năm 2012 tôi được đại hội công đoàn bầu làm phó chủ tịch công đoàn Công ty với số đoàn viên công đoàn hơn 400 đoàn viên CĐ. Nhưng sau khi chuyên công tác từ đơn vị sản xuất về làm Phó chủ tịch Công đoàn kiêm nhiệm tại Phòng thì Công ty đã giảm hệ số điểm phức tạp của tôi từ 37 điểm xuống còn 35 điểm (có nghĩa là mỗi tháng tôi bị giảm tiền lương là 500 nghìn đồng) vậy có đúng không?

Chi tiết >>