Bài viết về chủ đề "cán bộ công chức gây thiệt hại"

CÁN BỘ CÔNG CHỨC GÂY THIỆT HẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cán bộ công chức gây thiệt hại
Cán bộ công chức khi thi hành công vụ gây thiệt hại có phải bồi thường?

Cán bộ công chức khi thi hành công vụ gây thiệt hại có phải bồi thường?

Cho tôi hỏi Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho người khác thì xử lý thế nào. Ai là người phải bồi thường đối với các thiệt hại đã xảy ra. Xin cảm ơn.

Chi tiết >>