Chế độ trợ cấp tuất hằng tháng cho người thân!
|

Chế độ trợ cấp tuất hằng tháng cho người thân!

Cho tôi hỏi tư vấn về điều kiện hưởng chế độ trợ cấp tuất cho người thân như sau: Tên tôi là: Đ. Chồng tôi mất năm 2010. tham gia kháng chiến chống Mỹ là 6 năm 2 tháng tại chiến trường miền nam phục viên về công tác tại địa phương.

Chi tiết
Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh với cán bộ, xã phường.
|

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh với cán bộ, xã phường.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Cho tôi hỏi hiện nay tôi đang kiêm nhiệm Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp không? Tôi chỉ làm cấp phó nằm trong 5 khối đoàn thể ở cấp xã thôi, liệu tôi có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hay không?

Chi tiết
Nhận BHXH một lần có được tham gia tiếp để hưởng chế độ hưu.
|

Nhận BHXH một lần có được tham gia tiếp để hưởng chế độ hưu.

Nội dung yêu cầu tư vấn: chị tôi đã đủ 55 tuổi làm cán bộ chuyên trách ở xã phường, có 9 năm 6 tháng đóng BHXH. Đã nhận chế độ nghỉ việc tính đến nay được 1 năm rưỡi. Nay chị tôi muốn nộp lại tiền đã lĩnh một lần và xin đóng BHXH tự nguyện một lần đóng cho những năm tiếp theo còn thiếu để được hưởng lương hưu có được không? Quy định ra sao? Vậy phải đóng thêm BHXH tự nguyện 5 năm 6 tháng nữa cho đủ 15 năm.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí