Bài viết về chủ đề "cấm nhập khẩu"

CẤM NHẬP KHẨU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cấm nhập khẩu
Xử phạt với hành vi xuất khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm?

Xử phạt với hành vi xuất khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm?

Công ty tôi vận chuyển hàng hóa cho một công ty khác để xuất khẩu nhưng hải quan kiểm tra thì lô hàng đó không nằm trong danh mục được xuất khẩu, giá trị hàng hóa đó tầm 4 tỷ đồng. Vậy công ty tôi sẽ bị liên đới đến mức nào khi bị khởi tố?

Chi tiết >>