Bài viết về chủ đề "cam kết thực hiện HĐ"

CAM KẾT THỰC HIỆN HĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cam kết thực hiện HĐ
Người lao động có được ký cam kết thực hiện hợp đồng lao động không?

Người lao động có được ký cam kết thực hiện hợp đồng lao động không?

Trước khi kí hợp đồng lao động có ký một bản cam kết nếu nghỉ làm trước 1 năm sẽ bị phạt 4 tháng lương. Em muốn hỏi việc áp dụng như thế có sai pháp luật không? Cụ thể nội dung yêu cầu tư vấn như sau:

Chi tiết >>