Bài viết về chủ đề "cam kết lao động"

CAM KẾT LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cam kết lao động
Công ty làm mất giấy tờ của nhân viên thì xử lý như thế nào?

Công ty làm mất giấy tờ của nhân viên thì xử lý như thế nào?

Tư vấn trường hợp công ty có yêu cầu người mới vào mang bằng Đại học gốc đi để đối chiếu với tờ công chứng. Nhưng vào ngày đó thì bên Công ty đã làm thất lạc/mất tấm bằng Cử nhân của em thì công ty phải bồi thường cho em như thế nào? Nội dung như sau:

Chi tiết >>