Bài viết về chủ đề "cam kết không mang thai trong vòng 01 năm"

CAM KẾT KHÔNG MANG THAI TRONG VÒNG 01 NĂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cam kết không mang thai trong vòng 01 năm
Hưởng chế độ thai sản khi người lao động kí cam kết không mang thai trong một năm

Hưởng chế độ thai sản khi người lao động kí cam kết không mang thai trong một năm

Hỏi: Em có 2 thắc mắc muốn được tư vấn: Trường hợp 1: Khi làm ở công ty cũ, em đã được đóng bảo hiểm là 1 năm 8 tháng, tháng cuối cùng em được đóng bảo hiểm là tháng 8/2015. Khi nghỉ việc ở công ty cũ vì lí do cá nhân nên em chưa hoàn tất thủ tục lãnh trợ cấp thất nghiệp và bị quá thời hạn. Hiện tại, em đang thử việc ở công ty mới.

Chi tiết >>