Bài viết về chủ đề "cải chính "

CẢI CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cải chính

 • Căn cứ thay đổi tên theo quy định của pháp luật hiện hành

  Căn cứ thay đổi tên theo quy định của pháp luật hiện hành.

  • 03/05/2018
  • Trần Tuấn Hùng

  Chi tiết
 • Tư vấn về trường hợp được cải chính hộ tịch?

  Tư vấn về trường hợp được cải chính hộ tịch?.

  • 02/11/2019
  • Trần Tuấn Hùng

  Nhờ luật sư tư vấn về cải chính hộ tịch như sau: Cháu tôi là Lê At, sinh năm 1964, là con ruột duy nhất của Liệt sỹ L, hy sinh năm 1964. Do trong thời gian chiến tranh cháu tôi không được đi học, sau giải phóng phải làm lại giấy khai sinh, khai năm sinh 1967 để được đi học. Vì vậy năm sinh trong giấy khai sinh, CMND và năm sinh ghi trong giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ không khớp nhau. Vậy nay cháu phải làm những thủ tục gì để được đổi lại năm sinh cho đúng. Xin cảm ơn.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn