Bài viết về chủ đề "cải chính"

CẢI CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cải chính
Tư vấn về trường hợp được cải chính hộ tịch?

Tư vấn về trường hợp được cải chính hộ tịch?

Nội dung tư vấn: Cháu tôi là Lê Thị Tuyết, sinh năm 1964, là con ruột duy nhất của Liệt sỹ Lê Cận, hy sinh năm 1964, quê quán huyện Phù Cát tỉnh Bình Định.

Chi tiết >>