Cách tính lương làm thêm giờ theo luật lao động
|

Cách tính lương làm thêm giờ theo luật lao động

Có được điều động người lao động làm thêm giờ hay không? Thời gian làm thêm giờ tối đa của người lao động là bao nhiêu giờ? Mức lương chi trả cho người lao động khi làm thêm giờ được quy định như thế nào? … Luật Minh Gia giải đáp các vấn đề trên như sau:

Chi tiết
Hotline: 1900 6169