Bài viết về chủ đề "cách tính tiền lương làm thêm giờ"

CÁCH TÍNH TIỀN LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cách tính tiền lương làm thêm giờ
Xác định tiền lương làm thêm giờ phải trả cho người lao động./.

Xác định tiền lương làm thêm giờ phải trả cho người lao động./.

Tôi là công nhân của kcn Quế Võ. Tôi có đc biết thông tư 23/2015/TT_BLĐTBXH hướng dẫn về tiền lương của quy định 05/2014/NĐ_CP trong đó điều 6 có quy định về cách tính lương tăng ca sẽ dựa trên tiền lương thực của ngày làm việc bình thường.

Chi tiết >>

Giải thích cách tính lương làm thêm giờ theo pháp luật lao động

Giải thích cách tính lương làm thêm giờ theo pháp luật lao động

Nhờ luật sư vui lòng hướng dẫn cách tính lương cho người lao động theo Điều 97 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm của Bộ luật lao động. Theo Điều 97 Bộ luật lao động 2012 có quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

Chi tiết >>