Chế độ được hưởng khi về hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giảm biên chế
|

Chế độ được hưởng khi về hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giảm biên chế

Em kính chào các anh chị của hội luật gia! Xin cho em được hỏi: Mẹ em muốn nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 108. Năm sinh của mẹ em là 29/8/1963. Là giáo viên mầm non. Ngày tham gia đóng BHXH : 12/11/1986. Quá trình công tác: Từ ngày 1/8/1986 đến ngày 31/12/2012 công tác tại Phòng Giáo Dục. Mã ngạch cán sự.Hệ số lương 4.06

Chi tiết
Chế độ hưu trí của quân nhân chuyên nghiệp
|

Chế độ hưu trí của quân nhân chuyên nghiệp

Tôi sinh tháng 12/1971, nhập ngũ tháng 3/1990 là quân nhân chuyên nghiệp. Nếu tháng 7/2017 tôi nghĩ hưu, xin luật sư cho biết đã đủ điều kiện nghỉ hưu chưa? lương hưu cũng tôi được tính như thế nào, được bao nhiêu % ? Xin cảm ơn luật sư

Chi tiết
Cách tính BHXH khi nghỉ hưu
|

Cách tính BHXH khi nghỉ hưu

Mẹ tôi làm Giáo viên Mầm non từ năm 1979, không có công chức, không được đóng BHXH, đến năm 2004 có công văn hướng dẫn, những trường hợp như mẹ tôi được đóng BHXH lùi lại thời gian trước đó là 15 năm.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí