Cách tính tiền lương hưu bình quân khi hưởng lương hưu.
|

Cách tính tiền lương hưu bình quân khi hưởng lương hưu.

Lương hưu là vấn đề người lao động đặc biệt quan tâm sau khi hết tuổi lao động, mỗi người lao động sẽ được hưởng lương hưu với mức khác nhau tùy thuộc vào quá trình lao động và tiền lương đóng BHXH. Do đó, mỗi người lao động cần nắm được quá trình làm việc đóng BHXH của mình để tính thời điểm nghỉ hưu có lợi nhất.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí