Bài viết về chủ đề "cách tính mức hưởng"

CÁCH TÍNH MỨC HƯỞNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cách tính mức hưởng
Tư vấn về trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động

Tư vấn về trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động

Thời gian công tác được hưởng trợ cấp thôi việc tính đến ngày 31/12/2008 là 33 năm 02 tháng. Tôi xin hỏi số tiền trên sẽ được Công ty trả như thế nào, cần những chứng từ gì, tôi sẽ hưởng số tiền đó vào thời điểm nào.

Chi tiết >>