Bài viết về chủ đề "cách thức thực hiện "

CÁCH THỨC THỰC HIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cách thức thực hiện

 • Áp dụng biện pháp đảm bảo thi hành án

  Áp dụng biện pháp đảm bảo thi hành án.

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trong lĩnh vực thi hành án dân sự không ít người phải thi hành án có nghĩa vụ thi hành án thường không tự nguyện, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ. Để ngăn chặn các hành vi nêu trên, Luật Thi hành án dân sự đã quy định các biện pháp bảo đảm thi hành án để đáp ứng đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn công tác thi hành án dân sự trong giai đoạn hiện nay.

  Chi tiết