Bài viết về chủ đề "cách giải quyết"

CÁCH GIẢI QUYẾT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cách giải quyết
Tư vấn về: có 2 sổ BHXH và thời gian đóng BHXH trùng nhau?

Tư vấn về: có 2 sổ BHXH và thời gian đóng BHXH trùng nhau?

Tư vấn về trường hợp có 2 sổ BHXH và thời gian đóng BHXH trùng nhau thì giải quyết như thế nào? Nội dung như sau:

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1