Bài viết về chủ đề "cách giải quyết"

CÁCH GIẢI QUYẾT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cách giải quyết
Việc đóng phí để đi làm trước khi vào công ty của người lao động?

Việc đóng phí để đi làm trước khi vào công ty của người lao động?

Tư vấn về việc đóng phí để đi làm cho công ty trong hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động, những hậu quả xảy ra sau đó và cách giải quyết.

Chi tiết >>

Tư vấn về: có 2 sổ BHXH và thời gian đóng BHXH trùng nhau?

Tư vấn về: có 2 sổ BHXH và thời gian đóng BHXH trùng nhau?

Tư vấn về trường hợp có 2 sổ BHXH và thời gian đóng BHXH trùng nhau thì giải quyết như thế nào? Nội dung như sau:

Chi tiết >>