Công ty có được quyền xử lý kỷ luật hoặc gây khó khăn buộc người lao động đang mang thai tự nguyện nghỉ việc không?
|

Công ty có được quyền xử lý kỷ luật hoặc gây khó khăn buộc người lao động đang mang thai tự nguyện nghỉ việc không?

Người lao động nữ mang thai luôn là một đối tượng đặc thù được Nhà nước quan tâm, bảo vệ thông qua các quy định pháp luật hiện hành. Vậy, cụ thể pháp luật đang quy định về vấn đề này như thế nào? Nếu bạn chưa nắm rõ được các quy định liên quan đến vấn đề này, bạn có thể liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí