Bài viết về chủ đề "các trường hợp được hưởng khi tinh giản biên chế"

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HƯỞNG KHI TINH GIẢN BIÊN CHẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về các trường hợp được hưởng khi tinh giản biên chế
Hỏi về chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Hỏi về chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Chào Luật sư 1/ Tôi sinh ngày 07 tháng 7 năm 1967, thời gian đóng BHXH từ tháng 9/1985 đến nay đã hơn 31 năm, Hệ số lương hiện nay 4,66, tiền lương tính bình quân 5 năm cuối là 5.321.720 đồng PC khu vực 0,7 mới được 10 năm .Hiện nay Công ty tôi bị giải thể .

Chi tiết >>