Bài viết về chủ đề "các tội về nghĩa vụ quân sự"

CÁC TỘI VỀ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về các tội về nghĩa vụ quân sự
Các tội về nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ quân sự

Các tội về nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ quân sự

Các tội về nghĩa vụ quân sự bao gồm: Tối trốn tránh nghĩa vụ quân sự, Tội không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ, Tội làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, Tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các tội này được quy định cụ thể về hành vi vi phạm và hình phạt áp dụng như sau:

Chi tiết >>