Các khoản trợ cấp mà NLĐ được hưởng khi bị tai nạn lao động
|

Các khoản trợ cấp mà NLĐ được hưởng khi bị tai nạn lao động

Hỏi: Người lao động bị tai nạn lao động sẽ được hưởng các khoản trợ cấp gì? Luật Minh Gia tư vấn như sau: Kính gửi luật sư, tôi đang làm việc tại công ty có hợp đồng không xác định thời hạn. Vào tháng 08/2017 trong lúc đang làm việc theo qui định của công ty thì bị tai nạn lao động (có biên bản xác nhận của giám đốc công ty và cảnh sát giao thông tại hiện trường hoàn toàn không do lỗi của tôi).

Chi tiết
Tư vấn miễn phí