Bài viết về chủ đề "các hình thức kỷ luật"

CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về các hình thức kỷ luật
Áp dụng kỷ luật sa thải có được phép giữ lương không?

Áp dụng kỷ luật sa thải có được phép giữ lương không?

Luật sư tư vấn về việc người sử dụng lao động có được phép giữ lương của người lao động khi áp dụng kỷ luật sa thải không? Quy định này được luật sư tư vấn như sau:

Chi tiết >>