Bài viết về chủ đề "Cấp GCNQSDĐ"

CẤP GCNQSDĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Cấp GCNQSDĐ
Đứng tên trên GCNQSDĐ đối với đất, nhà ở là di sản thờ cúng không?

Đứng tên trên GCNQSDĐ đối với đất, nhà ở là di sản thờ cúng không?

Ba mẹ tôi đã mất năm 2002, trước khi mất có viết di chúc để lại (1997), nội dung di chúc như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về cho người khác đứng tên đất khi chưa có Giấy CNQSDĐ

Tư vấn về cho người khác đứng tên đất khi chưa có Giấy CNQSDĐ

Nội dung yêu cầu: Cha và mẹ tôi có được 90 công đất, năm 2007 cha tôi bỏ mẹ con tôi đi và để lại toàn bộ số đất đó lại cho mẹ và kêu mẹ đợi khi nào 3 chị em tôi lớn thì cho lại mỗi đứa 30 công.

Chi tiết >>