Bài viết về chủ đề "cán bộ công chức"

CÁN BỘ CÔNG CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cán bộ công chức
Tư vấn pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống

Tư vấn pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống

1. Tôi là một công chức (giáo viên) có được mở cửa hàng kinh doanh và xin cấp giấy phép kinh doanh có được không?. 2. Tôi định mở cửa hàng dịch vụ cung cấp suất ăn và dịch vụ bán trú (ngủ trưa) cho học sinh tiểu học thì phải xin giấy phép kinh doanh gì?.

Chi tiết >>