Bài viết về chủ đề "buôn bán phụ nữ"

BUÔN BÁN PHỤ NỮ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về buôn bán phụ nữ
Lừa người khác để bán ra nước ngoài bị xử lý thế nào?

Lừa người khác để bán ra nước ngoài bị xử lý thế nào?

Luật sư cho e hỏi: gia đình e có e gái 14 tuổi bị lừa sang trung quốc lúc đầu bảo sang trông con thuê nhưng sau đó bị ép bán mại dâm. Nhưng người lừa sang đấy là người ở cùng xóm hiện đang trốn, gia đình e cũng làm đơn nhưng công an còn bảo chờ người lừa đấy về mới giải quyết thế có đúng hay không? Xin cảm ơn!

Chi tiết >>

Tội mua bán người và quy định về tội mua bán người

Tội mua bán người và quy định về tội mua bán người

Tội mua bán người được quy định về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các vấn đề khác liên quan đến mua bán người, cụ thể như sau.

Chi tiết >>

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật phòng chống mua bán người

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật phòng chống mua bán người

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người, nội dung Nghị định như sau:

Chi tiết >>

Luật Phòng chống mua bán người số 66/2011/QH12

Luật Phòng chống mua bán người số 66/2011/QH12

Luật Phòng chống mua bán người số 66/2011/QH12 quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người.

Chi tiết >>