Bài viết về chủ đề "buôn bán hàng cấm"

BUÔN BÁN HÀNG CẤM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về buôn bán hàng cấm
Quy định về Tội lừa dối khách hàng

Quy định về Tội lừa dối khách hàng

Tội lừa dối khách hàng được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi lừa dối khách hàng, cụ thể như sau:

Chi tiết >>