Bài viết về chủ đề "buôn bán hàng cấm "

BUÔN BÁN HÀNG CẤM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về buôn bán hàng cấm

 • Quy định về Tội lừa dối khách hàng

  Quy định về Tội lừa dối khách hàng.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội lừa dối khách hàng được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi lừa dối khách hàng, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×