Bài viết về chủ đề "buộc xuất cảnh"

BUỘC XUẤT CẢNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về buộc xuất cảnh
Nghị định số 09/2012/NĐ-CP Quy định người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh  theo quy định của Luật THA hình sự

Nghị định số 09/2012/NĐ-CP Quy định người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật THA hình sự

Nghị định số 09/2012/NĐ-CP Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự

Chi tiết >>